Šťastie je bližšie než si myslíme – Hľadač šťastia

Čítam rada príbehy zo života. Je v nich mnoho pocitov pospájaných do myšlienkových obrazov. Sedela som v autobuse vracajúc sa z cesty domov, tak kniha bola po ruke, začítala som sa a vošla celá do jej obsahu. Chvíľami som sa v myšlienkach vzdialila a spomenula si na príbeh iný, možno niečím veľmi blízky, s podobnými obrazmi, tak v zamyslení som hľadala tiež kľúč, ten pravý, ktorý by ma nasmeroval vo svojom vlastnom hľadaní toho šťastia, ktoré sa skrýva v každom človeku a je len na nás, ako naložíme s tým, čo nám môže dať.

Kniha Hľadač šťastia je presne to, čo mnohým umožní pootvoriť svoju vlastnú skrinku šťastia. Viac životných osudov, ktorých spojilo to najsilnejšie a najvzácnejšie LÁSKA. Láska plná ľudskosti k človeku bez ohľadu na to kým bol a je. Mnohokrát si myslíme, že poznáme človeka a súdime, len na základe toho ako sa nám javí na prvý pohľad. Poznať a spoznať aj na základe hľadania toho, čo v človeku je skryté… Možno práve to, je tiež tým kľúčom k svojmu vlastnému šťastiu. Ako sa s tým vysporiadali hlavné postavy rôznych povolaní sa dočítate v knihe, nech neprezrádzam to, čo pri čítaní spoznáte sami, možno aj samých seba ako sám sudca Adam, ktorý svoj pokoj v duši našiel v pravý čas. Prajem krásne čítanie.

Natália Štítová – čitateľka